foto zwarte polder


De Verdronken Zwarte Polder


Waar ?

 

De verdronken zwarte polder is een natuurgebied net over de Nedelandse grens, iets voorbij Cadzand.

 


Wat ?

foto scholekster

De in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde in 1802 en werd zo de Verdronken Zwarte polder. Een deel werd herdijkt: dat is nu de naastgelegen Herdijkte Zwarte Polder, tegenwoordig eveneens natuurgebied. Dit afwisselende gebied, met strand, duin en struweel is een leefgebied voor veel vogel- en plantensoorten.

De vele overgangen- van zand naar klei en van zout tot zoet water- maken dat veel plantensoorten er een plekje vinden. Naast de bekende schorplanten als lamsoor, zulte en zeekraal groeien er gesteelde zoutmelde, laksteeltje en duizendguldenkruid.
In het duinstruweel groeien vlier, meidoorn, sleedoorn, duindoorn en diverse rozen en bramen. Hier broeden zangvogels als nachtegaal en roodborsttapuit.

Aan de strandkant ontwikkelt zich nieuw duin. In de zeereep groeien blauwe zeedistel, zeevenkel en strandbiet.
In het schorgebied broeden onder andere dwergstern, strandplevier, scholekster en bergeend.

Langs de waterlijn en op de golfbrekers kan je steltlopertjes als drieteenstrandloper, steenloper, zilverplevier,.......... vinden.

Het gebied leent zich uitstekend voor een combinatie wandeling van duin en strand.

Natuureluur doet in samenwerking met Landal strand resort Nieuwvliet-Bad regelmatig begeleide wandelingen op zondagmorgen in dit gebied.


Wist je dat ?

foto roodborsttapuit

- Je aan het strand van Cadzand, bij de zwarte polder, haaientanden kan vinden

- Haaientanden fossielen zijn, die miljoenen jaar oud zijn.

- De schapen die het gebied begrazen, Drentse heideschapen zijn.

- Zo een door de zee doorgebroken gebied achter een duinenrij, een slufter genoemd wordt.

- Het belfort in het naburige Sluis, het enige belfort is in heel Nederland.

 

Hoe ?

foto drieteenstrandloper

Natuureluur doet iedere zondagmorgen begeleide wandelingen in dit mooie gebied, in opdracht van Landal Strand resort Nieuwvliet-Bad.

Wens je ook het gebied te bezoeken onder begeleiding van een ervaren natuurgids contacteer ons dan via mail of ga naar de contactpagina.

De wandeling in de Verdronken Zwarte Polder is geschikt voor alle leeftijden.

Heb je een verrekijker, neem deze dan zeker mee !

Een begeleide wandeling in de zwarte polder duurt 2 a 2.30u

Per gids nemen we maximaal 25 personen mee, zo houden we het leuk voor iedereen.

Kostprijs : € 100,- / gids

Vermelde prijzen zijn prijs per groep van max 25 pers.