foto zee


De Fonteintjes


Waar ?

 

De Fonteintjes zijn een langgerekt duinengebied tussen Blankenberge en Zeebrugge enerzijds en de zee en de kustbaan anderzijds.

 


Wat ?

foto zwin

De Fonteintjes zijn een langgerekt duinengebied met duinmeertjes en vochtige duingraslanden. Het gebied ligt tussen Blankenberge en Zeebrugge enerzijds en de zee en de kustbaan anderzijds.

Het vormt een 4 km lang gevarieerd landschap dat je het hele jaar kan bezoeken.

De Fonteintjes dankt zijn naam aan de vier duinplassen in het gebied, namelijk de Rietfontein, Bosfontein, Orchisfontein en Eendenfontein. Het is een belangrijk broed- en rustgebied alsook een overwinteringsgebied voor veel verschillende vogelsoorten. Daarnaast zorgt de dichte ligging aan de kust voor de nodige unieke zilte flora.

De 5de eeuwse Graaf Jansdijk, opgetrokken uit klei, scheidt De Fonteintjes over hun hele lengte van de drukke Koninklijke Baan tussen Blankenberge en Zeebrugge. Deze dijk belet het opwellend grondwater om weg te stromen richting polder, waardoor de laagtes in het natuurgebied het jaar rond nat blijven. Een uitzonderlijk verschijnsel dat kansen geeft aan een uitermate rijke fauna en flora.

Onder andere dodaars, rietgors en bergeend zijn er het hele jaar aanwezig.

In het voorjaar weerklinkt het lied van de verschillende rietzangers en in de winter kan je er soms roerdomp
spotten.

Van mei tot juni zijn de verschillende orchideeën die de duinpannen kleuren echte blikvangers.
Ook soorten als addertong, koekoeksbloem en weegbree-fonteinkruid tref je er aan.


Wist je dat ?

foto rietzanger

- Het hemelwater onder het duin wordt opgeslagen en een zoetwaterlens vormt die het zoute zeewater wegdrukt. En dat op amper 100m van de zee.

- De roerdomp, die vaak in de Fonteintjes overwintert, een reigerachtige vogel is die door zijn perfecte bruine schutkleur niet opvalt in het riet.

- Het maaien van de graslanden in het gebied zorgt
voor een arme bodem en meer licht om kiemplantjes meer kansen te bieden.

- Je er 5 soorten orchideeën kan aantreffen.

- Het zeehondenopvangcentrum van Sea-Life Blankenberge vlakbij is.



Hoe ?

foto lepelaar

De Fonteintjes bevinden zich aan de kust, tussen Blankenberge en Zeebrugge.
Een bezoek aan het gebied is makkelijk te combineren met een dagje aan zee of een bezoek aan het Zwin.

Een begeleide wandeling in dit unieke gebied kan je boeken via mail of via de contactpagina. Een Natuureluur gids laat je dan graag kennis maken met de fauna en flora die de Fonteintjes rijk zijn.

De wandeling is geschikt voor alle leeftijden.

In het natte seizoen zijn laarzen aan te raden.

Heb je een verrekijker, neem deze dan zeker mee.

Een begeleide wandeling duurt ongeveer 2 a 2.30u.

Per gids nemen we maximaal 25 personen mee. Zo houden we het leuk voor iedereen.

Kostprijs : € 100,- / gids

Vermelde prijzen zijn prijs per groep van max 25 pers.