foto texel


De Meetkerkse moeren


Waar ?

 

De Meetkerkse Moeren zijn gelegen aan de rand van Brugge, tussen het Kanaal Gent-Oostende en Meetkerke.

 


Wat ?

foto kanaal

Onbekend is vaak onbemind. Dat is met de Meetkerkse Moeren niet anders. Het is een weinig bekend, maar o zo mooi gebied.
Leuk aan zijn onbekendheid is dan natuurlijk, dat het er heel erg rustig is. Ondanks de nabijheid van stad Brugge en zijn drukke expresweg is het er ook heel stil. Je waant je echt in het midden van nergens.

De lage moeren bij Meetkerke zijn een kleine 500 hectare groot. Het is een open polder aan de rand van Brugge.
Vanaf het pad langs de vaart tussen Brugge en Oostende, kan je het gebied mooi overzien.
Er kan in de Meetkerkse Moeren volop gefietst en gewandeld worden.

De lage moeren van Meetkerke zijn in de vroege middeleeuwen ontstaan doordat ze eigenlijk nooit zijn overspoeld door de zee en er als dusdanig ook nooit klei afzetting is geweest.
Daarentegen was het een hoogveen gebied waar intensief aan turfwinning is gedaan.

Juist door deze invloeden is in de loop der eeuwen een uniek gebied ontstaan.
Het plattelandskarakter werd goed bewaard en landbouwmodernisering werd slechts gering doorgevoerd.

In de Meetkerse Moeren vind je onder andere nog een eendenkooi, er is een broedkolonie van aalscholver en blauwe reiger, maar ook de tureluur vindt het er aardig vertoeven.

Andere vogelsoorten zijn onder andere roodborsttapuit, grutto, bruine kiekendief, blauwborst, kievit, ........... .
In de winter treft men er verschillende wintergasten aan, zoals onder andere kolgans, kleine rietgans, maar ook de zeearend is er waargenomen.

Voor kleinere roofvogels als boom- en torenvalk is het er een waar paradijs.

De Lage Moeren kennen ook een rijke planten wereld. Zo kan je er onder andere echte koekoeksbloem, egelboterbloem, waterkruiskruid, kale jonker, .......... aantreffen.

De Meetkerkse Moeren worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met de plaatselijke landbouwers.


Wist je dat ?

foto torenvalk

- De bakstenen windmolen van Meetkerke dateert van 1811.

- Turf eigenlijk gedroogd veen is, dat vooral gebruikt werd als brandstof.

- Er vroeger gebruik gemaakt werd van tamme eenden en een "kooikerhondje", in de rol van nepvos, om wilde eenden in de eendenkooi te lokken.

- De zure "spuitpoep" van aalscholvers voor boomsterfte kan zorgen.

- De zeearend, door zijn vleugelbreedte van ruim 2 meter, ook wel eens "vliegende deur" wordt genoemd.Hoe ?

foto tureluur

Een excursie in dit wat onbekend, maar prachtig stukje natuur is uitstekend te combineren met een uitstap naar Brugge of de kust.

Wens je een uitstap naar dit gebied met een van de Natuureluur gidsen, stuur ons een mail of gebruik de contactpagina en boek je excursie.

Voor dit gebied zijn laarzen aan te raden.
De wandeling is geschikt voor alle leeftijden.

Heb je een verrekijker, neem deze dan zeker mee !

Een begeleide wandeling in het gebied duurt 2 a 2.30u.

Per gids nemen we maximaal 25 personen mee, zo houden we het leuk voor iedereen.

Kostprijs van de wandeling : € 100,- / gids

Vermelde prijzen zijn prijs per groep van max 25 pers.